แผนที่

หมายเหตุ

ท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากถนนวิภาวดี 

ให้ขึ้นสะพานกลับรถมาทางลำลูกกาตามลูกศรแล้ว      ชิดซ้ายเพื่อเตรียมเข้าสนามธูปเตมีย์แล้วสังเกตุป้ายบอกทางของสนามยิงปืน ทอ.แล้วมาตามป้าย  (สนามยิงปืน ทอ. อยูในสนามธูปเตมีย์)ครับผม

ท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากพหลโยธิน

ให้กลับรถใต้สะพานตามลูกลูกศรแล้วชิดซ้ายเพื่อเตรียมเข้า  สนามธูปเตมีย์แล้วสังเกตุป้ายบอกทางของสนามยิงปืน ทอ.มาตามป้าย(สนามยิงปืน ทอ. อยู๋ในสนามธูปเตมีย์)ครับผม