Home
กิจการสนามยิงปืน ปี 52
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการส่งนักยิงปืนของสนามยิงปืน ทอ.เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน ณ สนามต่างๆ จำนวน ๓ ครั้ง ปี ๕๒
2 โครงการจัดทำกิจกรรมโฆษณาสนามยิงปืนโดยจัดทำเป็นรูปแบบ สารคดี การท่องเที่ยว เมืองปทุม ปี ๕๒
3 โครงการปรับปรุงเว็ปไซด์ของสนามยิงปืนฯ ปี ๕๒
4 โครงการจัดการแข่งขันยิงปืน คืนสู่เหย้าสมาชิกสนาม ทอ. เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๒
5 โครงการจัดอบรมการใช้ปืนพกแก่บุคคลทั่วไปปี ๕๒จำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน
6 โครงการติดตั้งปั๊มน้ำของสนามให้มีน้ำบริการ
7 โครงการจัดทำที่พักสูบบุหรี่แก่สมาชิกให้เป็นสัดส่วน
8 โครงการปรับปรุงสำนักงานสนามยิงปืน
9 โครงการปรับปรุงแนวกระสอบทรายกันกระสุน
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันกระสุนสนามยิงปืนปี ๕๒
 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting