Home สาระน่ารู้ หลักการฝึกยิงปืนพกอย่างถูกและความปลอดภัยในสนามยิงปืน

อบรมปืนพก

เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

rongrien
หลักการฝึกยิงปืนพกอย่างถูกและความปลอดภัยในสนามยิงปืน

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในสนามยิงปืน

๑. ปฏิบัติต่อปืนทุกกระบอกเสมือนมีกระสุนบรรจุอยู่
๒. ปากกระบอกปืนต้องหันไปทางเป้าเสมอ

๓. การเข้าสนามยิงปืนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุม
๔. ไม่อนุยาตให้ถือปืนหลังแนวยิง
๕. บรรจุและเลิกบรรจุกระสุนตามคำสั่ง
๖. ยิงไปยังเป้าที่ได้รับอนุยาตเท่านั้น
๗. ต้องไม่วางปืนที่บรรจุแล้วโดยไม่มีคนเฝ้า(ในแนวยิง)
๘. เมื่อหยิบปืนต้องเปิดโม่ตรวจทุกครั้ง
๙. ขณะทำการยิงจะไม่นำนิ้วชี้เข้าโกร่งไก จนกว่าพร้อมที่จะยิง
๑๐. ไม่หันปากกระบอกปืนไปทางผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าบรรจุกระสุนหรือไม่ก็ตาม
๑๑. ขณะถือปืนบรรจุกระสุนอยู่ในแนวยิง จะต้องไม่หันหน้ามาข้างหลัง


หลักการยิงปืนพก
สาเหตุการยิงปืนไม่ถูกเป้านั้น เป็นเพราะผู้ยิงไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการยิงที่ถูกต้องและมักจะยึดมั่นใน
ความเข้าใจที่ว่า การยิงปืนแม่นนั้น ต้องยิงทุกๆวัน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เนื่องจากการฝึกยิง
ปืนพกของ น.สัญญาบัตร และ นักเรียนทหารโดยทั่วไปแล้ว จะทำการฝึกในท่ายืนยิงอย่างเดียว
ซึ่งเป็นท่าเบื้องต้นของการฝึกยิงปืนพก ดังนั้นหลักการที่จะนำมากล่าวแนะนำนี้ จึงเป้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
และจำเป็นที่สุดที่ผู้รับการฝึกยิงปืนจะต้องรู้และปฏิบัติ โดยแบ่ง ๔ หัวข้อหลัก ดังนี้


๑. การยืน
๒. การจับปืน
๓. การเล็ง
๔. การลั่นไกท่าการยืนยิงปืน

๑. ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าเป้า (ตั้งฉากกับเส้นยิง)
๒. เท้าทั้งสองห่างกันพอประมาณ
๓. นำ้ำหนักตัวเฉลี่ยให้อยู่บนเท่าทั้งสองเท่าๆกัน
๔. ศีรษะตั้งตรงหันหน้าไปยังเป้า ยกแขนขวาขึ้นให้ได้ระดับกับสายตาชี้ตรงไปยังเป้า
๕. ค่อยๆหมุนตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ปลายเท้าขวาหันตรงไปทางเป้า
๖. ทดลองลดแขนขวาลง และยกขึ้นในระดับสายตา ชี้ตรงไปยังเป้าหมายหลายๆครั้ง จะต้องรู้สึกสบาย
๗. มือซ้ายไขว้ไว้ข้างหลัง หรือล้วงกระเป๋ากางเกงตามถนัด

 

 

การจับปืน
๑. ให้ด้านหลังของด้ามปืนอยู่ตรงกลางของง่ามมือ ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
และให้ชิดกับแง่บนของด้ามปืนให้มากที่สุด
๒. ใช้นิ้วกลางและนิ้วก้อยรัดด้านหน้าของด้ามปืน โดยให้นิ้วกลางอยู่ชิดกับโกร่งไก
๓. ทอดนิ้วหัวแม่มือขนานไปกับแนวลำกล้องปืน โดยให้โคนนิ้วหัวแม่มือบีบกระชับ
มีส่วนในการจับปืน
๔. นิ้วชี้ทอดขนานไปกับแนวปืน และจะนำเข้าโกร่งไกเมื่อต้องการจะเหนี่ยวไกเท่านั้น

 

 

การเล็ง
๑. ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางบากศูนย์หลัง และเสมอเป็นแนวเดียวกัน
๒. ให้กึ่งกลางส่วนล่างของที่หมายตั้งอยู่บนยอดศูนย์หน้า 

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting