Home
แสดงความยินดี นักกีฬายิงปืน ทอ. คว้า 2 เหรียญเงิน ยิงปืน ม.โลก ฤดูร้อน

                                

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ จ.ท.หญิง  ธัญลักษณ์

โชติพิบูลศิลป์ นักกีฬายิงปืน ทอ.(ทีมชาติ) สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึ่งกำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และ รัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้

รับรางวัล 2เหรียญเงิน จากกีฬายิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนบุคคลหญิง และ ปืนยาวท่านอนทีมหญิง ในการแข่ง

ขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ณ เมืองคาซาน   สหพันธ

รัฐรัสเซีย


 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting