Home
สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง รับรองคณะผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๔ ฝึกซ้อมยิงปืนนำโดย น.อ.ธีรวุฒิ บุญเลิศ รอง จก.จร.ทอ. และ น.อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผบ.ปพ.อย เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๕๕
                           

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting