Home
สนามยิงปืนกองทัพอากาศส่งนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๕๔ ณ สนามยิงปืน นวมินทราชินี จ.ชลบุรี
         

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting