Home
สนามยิงปืนกองทัพอากาศดอนเมือง ดอนเมือง ส่งนักกีฬายิงปืนเข้าแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัด สิงห์บุรี รายการ “วันนักรบบางระจัน Shooting” ณ สนามยิงปืน ตร. วิภาวดีรังสิต เมื่อ ๑ เม.ย. ๕๕

ชนะเลิศ ปืนสั้นชาวบ้าน๒๕ เมตร รีวอลเวอร์มือทั่วไป

คุณ วีระกาจ   ดอกจันทร์

 

ชนะเลิศ ปืนสั้นชาวบ้าน๑๐ เมตร ออโต มือใหม่

คุณ ภาคภูมิ   ราชกิจ

 

ชนะเลิศ ปืนสั้นชาวบ้าน๑๐ เมตร รีวอลเวอร์มือทั่วไป

คุณ เฉลิมชัย   พงษ์ไพร

 

รองชนะเลิศ ปืนสั้นชาวบ้าน๑๐ เมตร ออโต มือทั่วไป

คุณ วิวัฒน์   กุลทอง

 

ชนะเลิศ ปืนสั้นชาวบ้านรวมปืน สตรี๑๐ เมตร

คุณ นววรรณ   เสริดกวี

 

รองชนะเลิศอันดับ 2๑๕ เมตร  ออโต มือโปร

คุณ อรัญ   จงเกษมสุข

 

รองชนะเลิศอันดับ 3๑๕ เมตร  ออโต มือโปร

คุณ พงษ์   อัครเทวา

 XX
 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting