Home
รายงานผลการส่งสมาชิกสนามยิงปืน ทอ.เข้าทำการแข่งขันยิงปืนที่ สนามยิงปืน รร.กีฬา จ.สุพรรณบุรีชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชาเมื่อ ๒๘-๒๙ ส.ค. ๕๓

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ                                 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร มือทั่วไป

รองชนะเสิศอันดับ 3            ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตรมือใหม่

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting